dimarts, 7 de juliol de 2015

Disseny i Costrucció de 5 plataformes robotitzades basades en Arduino

Al Departament d'Automàtica, Robòtica i Telecomunicacions (DART) de l'IES Jaume I d'Ontinyent, hem dissenyat una assignatura optativa d'iniciació a la robòtica per als alumnes de l'ESO. En aquest vídeo es mostra el procés de construcció de 5 plataformes robotitzades basades en Arduino . Els robots han estat equipats amb uns xicotets encoders i una matriu de sensors analògics IR QRTA. També es va afegir un mòdul Bluetooth HC - 06 al següent curs i vam dissenyar un parell d'aplicacions en Android per controlar els robots, ja sigui en mode lliure o mentre el robot rastrejava línies negres, accelerant a les rectes i frenant a les corbes a manera d'un Scalextric. Tens a la teua dispossició. una extensa documentació sobre el procés de construcció amb exemples de codi, esquemes , connexions etc ..
 Documentació:
       

Demostració carrera de robots de l'assignatura "Iniciació a la Robòtica" de 3 ESODemostració control dels robots de l'assignatura optativa "Iniciació a la Robòtica" de 3 ESO SCALEXTRICapp RoboTrix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticdroid.robotrix
Demostració control desde Android dels robts de l'assignatura optativa "Iniciació a la Robòtica"
app RoboControl 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.didacticdroid.robotcontrol